Målret fremtidens arbejdskraft

Partnerskabsaftale med Tårnby Dragør kommuner
May 15, 2017
Partnerskabsaftale med Fåborg-Midtfyn kommune
March 8, 2018

Målret fremtidens arbejdskraft

Kom med til arrangementer om unge og målretning af fremtidens arbejdskraft

VFSA afholder sammen med VirksomhedsnetværkCabi en række arrangementer under titlen Målret fremtidens arbejdskraft – Motiver Generation Z til erhvervsuddannelser og lokale jobs. Temaet for arrangementerne bliver, hvordan virksomheder i samarbejde med bl.a. folkeskoler og frivillige organisationer kan motivere og støtte unge – særligt skoletrætte unge, der erklæres ikke-uddannelsesparate – til at tage en erhvervsuddannelse og blive en ressource for det lokale erhvervsliv.

Talentspejderne er repræsenteret ved alle arrangementer hvor vi glæder os til at fortælle mere om vores  Erhvervsmentor- og talentprogrammet.

Kære  virksomhedsledere, HR-ansvarlige, repræsentanter for Folkeskoler og UU-vejledere.  Hent invitation med program, konkrete cases og tilmeldingsinformation for hvert af de fem arrangementer – det er gratis at deltage:

Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig, non-profit, ikke religiøs og upolitisk og humanitær organisation, der støtter unge skoleelever mellem 12 – 15 år, der går i 7. – 9. klasse.
Talentspejdernes talentprogram hjælper de unge med at finde deres evner og talenter, så de i højere grad kan tage beslutning om, hvad de kan tage af uddannelse. Skolen giver på den måde mere mening.
Med Folkeskolelovens ”åben skole” initiativ, hvor det er tanken at skolerne indgår i partnerskaber med virksomheder, foreninger og erhvervsrettede uddannelser, har dette talentprogram vist sig at være et banebrydende koncept, der binde skolen, de unge og virksomheder tættere sammen.
Vi glæder os til at hilse på dig!