Undervisningsministerens kommentar til Landsforeningen Talentspejdernes henvendelse