Kommune/Skole

Selvværd og selvtillid vokser

Du har den bedste fornemmelse...

Landsforeningen Talentspejderne indgår partnerskaber med kommuner i hele landet. Vi kan også lave et projekt med en enkelt skole i et lokalområde, men det er altid kommunens skoleforvaltning vi indgår partnerskabsaftalen med.

Med ønsket om at bidrage til, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, har vi som en del af programmet stort fokus på, at børn og unge udvikler kompetencer inden for uddannelsesparathedens fire søjler: Motivation samt faglige, sociale og personlige forudsætninger. Fra unge, som har gennemført vores mentorprogram, hører vi, at deres selvtillid og selvværd vokser. Det motiverer til at komme videre - i uddannelsessystemet og i livet. Mange er straks efter forløbet blevet vurderet uddannelsesparat.

Som klasselærer har du oftest den bedste fornemmelse for, hvis der er elev i din klasse, der vil have glæde af at arbejde med sine evner, talenter og kompetencer. Det kan en mentor fra Talentspejderne hjælpe med.

Partnerskabsaftale

En partnerskabsaftale kan altid tilpasses lokale forhold. Dog indeholder aftalen altid følgende:

  • at kommunen skal udvælge en kommunal koordinator, som Talentspejderne kan komme i kontakt med
  • at denne koordinator har ansvaret for visitationen af elever til forløb kontinuerligt
  • at målgruppen af elever er beskrevet
  • målet må være at etablere en lokalafdeling af Talentspejderne i kommunen

Kontakt gerne Landssekretariatet for yderligere information.

,

Om vores mentorer

Alle mentorer har gennemgået et visiteringsforløb og har afleveret en ren straffeattest og børneattest. De har gennemgået et certificerende mentorkursus og har modtaget værktøjer til hvert eneste møde. Den unge og mentor mødes aldrig privat.

Hele mentorforløbet er udviklet i samarbejde med en række eksperter.
Læs mere

Har du spørgsmål?

Sådan siger skolechefen...

Det virker...

”Randers kommune indgik i 2013 et samarbejde med Talentspejderne, og min konklusion er helt klart, at det virker. Mange unge randrusianere har med succes været i tæt kontakt med en mentor. Skolereformen indebærer, at vores skoler og fx lokale virksomheder skal samarbejde tættere sammen omkring elevernes læring og trivsel. Set i dette lys er samarbejdet med Talentspejderne og de frivillige mentorer fra virksomhederne helt sikkert et vigtigt samarbejde, vi skal bringe med videre ind i fremtiden. Talentspejderne er en ny og anderledes måde at støtte og guide elever, der for eksempel er skoletrætte, mangler selvtillid eller er usikre på, hvad fremtiden kan bringe.

Torben Bugge, tidligere skolechef i Randers Kommune

Se en video

Skole/kommune

Se hvad kommunale beslutningstagere siger om Talentspejdernes talentprogram.