Kommune/Skole

Selvværd og selvtillid vokser

Du har den bedste fornemmelse...

Landsforeningen Talentspejderne indgår partnerskaber med kommuner i hele landet. Vi kan også lave et projekt med en enkelt skole i et lokalområde, men det er altid kommunens skoleforvaltning vi indgår partnerskabsaftalen med.

Med ønsket om at bidrage til, at flere unge bliver uddannelsesparate og gennemfører en ungdomsuddannelse, har vi som en del af programmet stort fokus på at være medspiller i de unges udvikling af kompetencer inden for uddannelsesparathedens seks søjler:

  1. Motivation for uddannelse og lyst til læring.
  2. Generel viden om forventninger og krav til at gennemføre en uddannelse.
  3. Selvstændighed og ansvarlighed, herunder at hjælpe den unge til at kunne tage initiativ til opgaveløsninger.
  4. Mødestabilitet, herunder rettigheder og fravær.
  5. Samarbejdsevner.
  6. Respekt, herunder forståelse for andre mennesker.

Fra unge, som har gennemført vores talentprogram, hører vi, at deres selvtillid og selvværd er vokset. Det motiverer dem til at komme videre - i uddannelsessystemet og i livet. Mange er straks efter forløbet blevet vurderet uddannelsesparate.

Som klasselærer har du oftest den bedste fornemmelse for, hvis der er elev i din klasse, der vil have glæde af at arbejde med sine evner, talenter og kompetencer. Det kan en frivillig fra Talentspejderne hjælpe dig med.

Vi synes selv at vi, sammen med de lokale virksomheder, er den naturlige ”åbne skole” samarbejdspartner, der viderefører det flotte arbejde skolerne har gjort med den unge siden børnehaveklassen, så de kommer godt i gang med en uddannelse.

Partnerskabsaftale

En partnerskabsaftale kan altid tilpasses lokale forhold. Dog indeholder aftalen altid følgende:

  • at kommunen skal udvælge en kommunal koordinator, som Talentspejderne kan komme i kontakt med
  • at denne koordinator har ansvaret for visitationen af elever til forløb kontinuerligt
  • at målgruppen af elever er beskrevet
  • målet må være at etablere en lokalafdeling af Talentspejderne i kommunen

Kontakt gerne Landssekretariatet for yderligere information.

,

Om vores talentspejdere

Alle vores frivillige talentspejdere har gennemgået et visiteringsforløb og har afleveret en ren straffeattest og børneattest. De har gennemgået et certificerende talentspejderkursus og har modtaget værktøjer til hvert eneste møde. Den unge og den frivillige mødes aldrig privat.

Hele talentprogrammet er udviklet i samarbejde med en række førende eksperter.
Læs mere

Har du spørgsmål?

Sådan siger skolechefen...

Det virker...

”Randers kommune indgik i 2013 et samarbejde med Talentspejderne, og min konklusion er helt klart, at det virker. Mange unge randrusianere har med succes været i tæt kontakt med en mentor. Skolereformen indebærer, at vores skoler og fx lokale virksomheder skal samarbejde tættere sammen omkring elevernes læring og trivsel. Set i dette lys er samarbejdet med Talentspejderne og de frivillige mentorer fra virksomhederne helt sikkert et vigtigt samarbejde, vi skal bringe med videre ind i fremtiden. Talentspejderne er en ny og anderledes måde at støtte og guide elever, der for eksempel er skoletrætte, mangler selvtillid eller er usikre på, hvad fremtiden kan bringe.

Torben Bugge, tidligere skolechef i Randers Kommune

Se en video

Skole/kommune

Landsforeningen Talentspejderne har indgået partnerskabsaftale med 18 kommuner. Se hvilke her.