Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Landsforeningen Talentspejderne og verdensmålene

​25. januar 2023

FN’s 17 verdensmål er ikke til at komme udenom i disse år. De spiller en stor rolle i både den politiske debat, men også i det danske erhvervsliv, hvor mange virksomheder målrettet arbejder med ét eller flere verdensmål som en del af deres CSR-strategi.

De 17 verdensmål blev vedtaget i 2015 og frem til 2030 skal de ”sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.”

Landsforeningen Talentspejderne arbejder også med verdensmålene. Det har vi gjort i mange år, om end nogle gange ubevidst. En stor del af det arbejde, vores frivillige udfører i deres virke som talentspejdere for de unge via vores talentprogram, relaterer nemlig direkte til verdensmålene. Særligt fire verdensmål fylder meget i vores aktiviteter.

3-sundhed

Sundhed og trivsel

Sundt liv og trivsel er et af de 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030.

Psykisk sårbarhed og mistrivsel blandt unge er et stigende problem i Danmark.

Det gør vi:

Dette har vi et stærkt ønske om at bekæmpe i den udstrækning det er muligt for os. Vi og vores frivillige er ikke er behandlere, men via vores talentprogram - udviklet i samarbejde med førende eksperter – styrker vi de unges selvværd og selvtillid. På de ugentlige møder hjælpes de unge f.eks. til at forstå vigtigheden af fællesskaber, samt at knække koden i forhold til at kunne indgå sociale relationer med andre. Gode og opbyggende fællesskaber er livsvigtige for sundheden og trivslen.

Vi skaber fællesskaber de voksne og de unge imellem. Vi lærer de unge at gøre noget godt for andre. Fællesskaber forebygger ensomhed og mange sygdomme. De får os igennem de svære stunder, og det er fællesskaberne, som gør de gode oplevelser endnu bedre.

En sund kost vil bidrage til trivsel og energi i hverdagen.

Det gør vi:

I vores talentprogram er der også fokus på kost, motion og søvns betydning for sundhed og trivsel. Vi afholder foodcamps for den ældre målgruppe af unge, hvor de laver sund mad sammen med hinanden og sammen med deres talentspejder.

De unge får f.eks. viden om hjernen, hvordan de træner den og passer godt på den. De bliver motiveret til at dyrke motion to gange om ugen, passe deres sengetid, begrænse deres skærmtid, nedsætte deres slikforbrug og undgå energidrikke. Alle unge får tilbudt et gratis forbrug af vitaminer og omega-3 i hele talentforløbet.

4-kvalitet

​Kvalitetsuddannelse

FN´s verdensmål nr. 4 er at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse, fremme alles muligheder for livslang læring, samt mulighed for erhvervsrettet uddannelse til de mest udsatte grupper, herunder mennesker med handicap, oprindelige folk og børn i udsatte situationer.

Dette verdensmål er meget vigtigt, fordi uddannelse gør os i stand til at forstå og gøre noget ved verdens problemer og samtidig gøre livet bedre for os selv og andre.

Uddannelse gælder ikke kun boglige færdigheder, men også at danne børn og unge til at kunne leve sammen fredeligt og forstå menneskets forhold til naturen.

Det danske skolesystem er internationalt anerkendt for at være et af de bedste og mest lige i verden. Men også i Danmark er der udfordringer i skolesystemet.

Der er stadig stor fokus på at guide de unge hen mod de gymnasiale uddannelser frem for erhvervsuddannelserne, som disse unge med fordel også kunne guides hen mod.

Det gør vi:

Talentspejdernes program hjælper de unge til at finde frem til det, de er gode til. Herefter hjælper vi de unge til at se, hvor disse særlige evner, styrker og talenter efterspørges på arbejdsmarkedet, samt hvilke uskrevne regler og forventninger de møder der. Sammen besøger den unge og talentspejderen uddannelsesinstitutioner og virksomheder for at høre om forventninger og krav til skolekundskaber. Det giver de unge motivationen til skole tilbage igen.

8-jobs

​Anstændige jobs og økonomisk vækst

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) var ”46.600 15-24-årige ikke i arbejde og er hverken i gang med eller har gennemført en uddannelse.” (AE.dk 11. november 2021)

Værst ser det ud for gruppen af skoletrætte og sårbare unge.

Systemerne i Danmark er på mange måder velfungerende for den brede gruppe af unge, som midlertidigt står uden job eller uddannelse. Men der er en undergruppe af unge, som systemerne åbenlyst ikke kan nå.

Vi har som samfund et fælles ansvar for at sikre, at også disse unge mennesker kommer godt igennem ungdomslivet. Sikre os at de får opskriften på det gode liv og kommer ind i voksenlivet med en uddannelse og et job, så de kan forsørge sig selv og bidrage til samfundet i stedet for kun at modtage.

Det gør vi:

Talentspejderne har særlig fokus på at leve op til dette samfundsansvar. Vi indgår partnerskabsaftaler med lokale virksomheder i relation til deres CSR og ESG indsatser, hvor de stiller medarbejdere til rådighed som talentspejdere. En model vi ofte bruger i denne forbindelse, er den såkaldte ”corporate volunteering” model, hvor virksomhederne giver deres medarbejdere fri i 45 minutter om ugen til at lave frivilligt socialt arbejde i arbejdstiden mod at medarbejderne bruger tilsvarende af deres fritid.

Samtidig råber erhvervslivet på arbejdskraft. Ifølge beregninger fra DI (2021) betyder de 18.000 manglende medarbejdere, at Danmark går glip af en årlig værdiskabelse på i alt 13,5 milliarder kroner.

Det gør vi:

Talentspejdernes program og de frivilliges indsats bidrager til at ca. 80-90 pct. af de unge kommer i uddannelse og job.

10-ulighed

Mindre ulighed​

I folkeskolen

Det er stadig de højtuddannedes børn i Danmark, der har langt de bedste muligheder for at få en højere uddannelse. Og det er stadig de ufaglærtes børn, der har langt den største risiko for at blive ufaglærte. Uligheden grundlægges allerede i skolen. Det kan man se ved at undersøge karaktererne ved folkeskolens afgangsprøve. Her ses en systematisk social ulighed, hvor forældrenes uddannelsesbaggrund slår benhårdt igennem i de unges karakterer. Et barn af en ufaglært opnår i dansk 7,6 i snit, et barn af en faglært 8,0, mens akademikernes børn får 9 eller mere.

Det gør vi:

Vores frivillige er ressourcestærke voksne, som er gode rollemodeller og forbilleder for de unge. Vores talentprogram gør således en indsats for at bryde den negative sociale arv, så de unge, der kommer fra bogligt svage hjem, bliver inspireret og motiveret til at få en uddannelse. Ofte vil den positive oplevelse den unge får ved at få kendskab til sine styrker, evner og talenter betyde, at de stiger en eller to karakterer i skolens fag – dette endog uden, at vi påtager os nogen form for lektiehjælp.

Fra folkeskolen til uddannelse

En gymnasial uddannelse og en akademisk karriere er ikke det eneste saliggørende. Vi bør gøre op med uddannelsessnobberiet og satse på elevernes sande kompetencer og det, som samfundet har brug for.

Det gør vi:

Vi hjælper alle slags unge med at finde deres styrker, evner og talenter. Når de unge er blevet bevidste om disse, er de bedre i stand til at vælge uddannelse og job ud fra disse.

Alle unge har evner og talenter

Talentspejderne har i samarbejde med landets førende læringseksperter udviklet et banebrydende talentprogram for unge i 7. - 9. klasser, der har behov for en god rollemodel.

Fokus på evner og talenter for de 12 - 25 årige

Et banebrydende talentprogram

Corporate volunteering

Socialt ansvar med mening​

Et plus på den personlige bundlinje​

Ring: 25 77 86 46

​Åbent hverdage mellem 08.00 – 16.00.

Du er også velkommen til at sende os en mail:

kontakt@talentspejderne.org 

Landsforeningen Talentspejderne

CVR: 34102066

Koglevej 36, 8960 Randers SØ

Klik her for rutevejledning

Hovedsponsor​

tuborg-logo

white-facebook-fill2