Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Talentspejderne har en stærk tro på, at vi alle har evner og talenter

Frivillige rollemodeller, der anerkender unge

Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig, upolitisk og ikke religiøs, humanitær organisation, som hjælper unge med at få øje på og udvikle deres evner og talenter. De unge vi arbejder med deles op i to grupper. Der er skoleelever mellem 12-15 år som går i 7. 8. eller 9. klasse, samt gruppen af unge ”uddannelsesparate” og ”aktivitetsparate” mellem 16-25 år.

Det helt særlige ved Talentspejderne er en stærk tro på, at vi alle har evner og talenter. Egenskaber, som vi bedst ser og udfolder, hvis vi har et stærkt netværk, der anerkender os, som dem vi er. Talentspejderne er mentorer, som har lyst, overskud og ressourcer til at give noget til andre. Rollemodeller, der anerkender unge, som de er – og hjælper dem med at se og udfolde deres evner og talenter.

Talentspejderne er selvstændige erhvervsdrivende, ledere eller fastansatte i virksomheder. De udfører et stykke frivilligt arbejde, , og er de ansat i en virksomhed opfordrer vi til at virksomheden til at udvise CSR ved at betale halvdelen af den tid, de bruger sammen med den unge, mod at medarbejderen bruger tilsvarende af sin fritid.

En talentspejder kan også være en person på efterløn eller pension. Programmet består af 24 ugentlige møder og foregår altid på talentspejderens arbejdsplads eller et lånt lokale. Mødet varer godt halvanden time pr. gang.

Talentprogrammet

Vores talentforløb er bygget op omkring et gennemarbejdet program, der er udviklet i samarbejde med nogle af landets førende læringseksperter. Programmet hjælper børn og unge til bl.a. at finde og bruge deres læringsstile, intelligenser og personlige karakterstyrker. Gennem test, opgaver og succeshistorier motiverer vi unge til at gå videre.

Med ønsket om at bidrage til, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, har vi som en del af programmet stort fokus på, at børn og unge udvikler kompetencer inden for uddannelsesparathedens seks søjler:

  1. Motivation for uddannelse og lyst til læring.
  2. Generel viden om forventninger og krav til at gennemføre en uddannelse.
  3. Selvstændighed og ansvarlighed, herunder at hjælpe den unge til at kunne tage initiativ til opgaveløsninger.
  4. Mødestabilitet, herunder rettigheder og fravær.
  5. Samarbejdsevner.
  6. Respekt, herunder forståelse for andre mennesker

Alle unge har evner og talenter

Talentspejderne har i samarbejde med landets førende læringseksperter udviklet et banebrydende talentprogram for unge i 7. - 9. klasser, der har behov for en god rollemodel.

Fokus på evner og talenter for de 12 - 25 årige

Et banebrydende talentprogram

Corporate volunteering

Socialt ansvar med mening​

Et plus på den personlige bundlinje​

Fagligt stærkt koncept​

​Talentspejdernes koncept og talentprogram er udviklet i samarbejde med en række af landets førende eksperter:

Helle Fisker​

Helle Fisker har en livslang kærlighed for og fascination af, hvordan mennesker får mulighed for at blomstre og vokse som individer. I mere end 25 år har Helle Fisker været optaget af, hvordan hun kan bidrage til trivsel og etablering af optimale læringsbetingelser for både børn og voksne.


Helle Fisker initierer, udvikler og gennemfører kompetenceudviklingsforløb, holder foredrag, skriver bøger og er sparringspartner i konkrete udviklingsprojekter i både offentlig og privat regi. Hun arbejder fortrinsvis med udgangspunkt i Positiv Psykologi, Læringsstile samt De mange Intelligenser. Helle Fisker er Master i Læreprocesser(MPL), Certified Learning Styles Trainer(CLST),Human Ressource Developer(HRD), Psykoterapeut (EIP) og lærer. spert.

Se mere på www.hellefisker.dk

Posit​iv psykologi inspirerer til en praksis, der tager afsæt i individets stærke sider og støtter op om trivsel, vækst og udvikling.

ann-elisabeth-knudsen

Ann Elisabeth Knudsen​

Ann E. Knudsen er uddannet cand. mag. og er lektor i dansk og psykologi. Allerede mens hun læste psykologi på universitetet, var neuropsykologi og hjerneforskning hendes hovedinteresse. Særligt hjernens udvikling og funktion har siden været hendes arbejdsfelt.

Ann E. Knudsen har bl.a. skrevet bøgerne "Seje drenge og superseje piger" (2007), "Hallo - er der hul igennem? Dit barns hjerne 0-18 år" (2008), "Hvor svært kan det være" (2012), ”Diagnose eller opdragelse” (2017) og ”Hjerner, leg og dannelse” (2019).

Overgangen fra barn til voksen kræver en ombygning af hjernen. Den periode kalder vi også for ungdommen. Her bliver vores voksne identitet grundlagt.

Svend Erik Schmidt​

Svend Erik Schmidt er en af landets førende og bedst kendte læringsstilseksperter og var også faglig konsulent og idémand bag TV2-serierne PLAN B og "Skolen - verdensklasse på 100 dage". Han er også en af idemændene, samt faglig ansvarlig for Løkkefondens Drengeakademi i 2012.

Svend Erik Schmidt har skrevet flere bøger om læring f.eks. bogen “Læringsstil” (Munksgaard 2011), som han har skrevet sammen med en af Verdens førende forskere i læringsstile, Lena Boström. Det samme gælder bogen: "Den karismatiske underviser - 10 konkrete værktøjer" (2016). 

Se mere på www.svenderikschmidt.dk.

Overgangen fra barn til voksen kræver en ombygning af hjernen. Den periode kalder vi også for ungdommen. Her bliver vores voksne identitet grundlagt.

frede-brauner

Frede Bräuner​

Frede Bräuner blev uddannet folkeskolelærer 1983 og arbejdede i folkeskolen frem til 1985, hvor han blev ansat i Heltidsundervisningen under Århus Ungdomsskole.

Han har gennem alle årene beskæftiget sig med sammenhængen mellem kost, adfærd og indlæringsevne og iværksatte i 1997-98 sammen med kolleger obligatorisk madordning på skolen.

Siden 1998 har han deltaget i den offentlige debat om emnet gennem radio og tv, avisartikler, foredrag mv. I 2002 udgav Frede Bräuner bogen” Kost – adfærd – indlæringsevne”, der i 2010 udkom i 5. udgave.

Vil du være dum, så spis Slik!
​Vil du være klog så spis sundt!

jan-toennesvang

Jan Tønnesvang​

Cand Psych, Ph.d., Professor på Psykologisk Institut Århus Universitet, hvor han er leder af Forskningsenheden for Integrativ Psykologi og af Netværk for Integrativ Selvpædagogik.

Han arbejder med en helhedsforståelse af børn og unges dannelsesprocesser og har særlig gjort sig bemærket gennem sit arbejde med Psykologisk Ilt, Kvalificeret Selvbestemmelse og Livsmotivation i pædagogisk praksis.

Jan Tønnesvang har bl.a. bøgerne: ”Selvet i pædagogikken” (2002) og ”Skolen som vitaliseringsmiljø for dannelse, identitet og fællesskab” (2009). Hans bog ”Psykologisk Ilt i Pædagogisk og Organisatorisk Arbejde” udkom i 2012.

Barnet har brug for at blive set og anerkendt som den unikke person det er. Derfor skal vi tage afsæt i barnets særlige forudsætninger.

Bestyrelsesmedlemmer​

ulrik-husum

Ulrik Husum​

Bestyrelsesformand​

Siden jeg dimitterede fra Handelshøjskolen i Århus som cand.merc. har jeg været aktiv inden for en række uddannelser på Erhvervsskolerne .. først som adjunkt og siden som inspektør / forstander / centerchef og jeg har således altid været tæt på den uddannelsesmæssige hverdag for elever og undervisere.

Jeg ser tilbage på et indholdsrigt,travlt og utroligt spændende arbejdsliv med vedvarende fokus på foranderlighed og kvalitet og de mange relationer der er i ungdomsuddannelserne og hvor evne og vilje til at håndtere forskelligheder til enhver tid har betydning for alles trivsel.

Jeg anser Talentspejderne som et utroligt godt tilbud til unge som kan være usikre på egen formåen og hvor rejsen gennem forløbet med en mentor giver enestående muligheder for afklaring og styrkelse af selvværd.

paa-vej

Kirsten Terkilsen

Næstformand​

E-mail: nipskit@hotmail.com

 
​ ​

kathrina-husum-kjaersgaard

Katrina Husum Kjærsgaard

​Bestyrelsesmedlem

HR-chef, Bilka Randers

trine-bek-gold

Trine Bek Gold

​Bestyrelsesmedlem

E-mail: tbg@golead.dk

​Viceskoleleder og forældrevejleder på Løkkefondens DrengeAkademi

peter-dam

Peter Dam

Bestyrelsesmedlem

E-mail: peterdam1805@gmail.com​ 

Uddannet elektriker, uddannet lærer, 24 år i efterskoleverden, heraf 16 som forstander. Foreningsvejleder og foreningskonsulent i DGI Sønderjylland i samlet 10 år, med foreningsudvikling og samarbejde som kerneområde. Erfaring fra adskillige bestyrelser og råd, både som menigt medlem og som formand.

peder-kloppenborg

Peder Kloppenborg

Bestyrelsesmedlem

Jeg er uddannet landmand, mekaniker og lærer, og har brugt det meste af mit arbejdsliv med fokus på unge, der har famlet lidt i egne muligheder. Jeg har som leder af specialskole, produktionsskole, efterskole, 10. klasse, kommunal ungdomsskole og UU haft et skarpt blik på, hvorledes vi kan tilrettelægge omstændigheder, der støtter den unges vej til at blive myndig borger, der ansvarligt kan træffe kvalificerede valg – og samtidig være bevidst om både mulighederne og udfordringerne. Jeg vedbliver at have en stor kærlighed til de drenge, som i en periode har behov for et rum for spejling af egne muligheder og talenter.

ejnar-bo-pedersen

Ejnar Bo Pedersen

​Bestyrelsesmedlem

Sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen, cand. scient. adm. Tidligere leder af Teknisk Skoleforening i 8 år, udviklingschef på gartnerskolen Søhus i 3 år samt Uddannelseskonsulent i Odense Kommune m.fl. Mere end 25 år som eksterne lektor på Syddansk Universitet i organisation, ledelse, strategi, ændringsprocesser, politik m.v. Fodbolddommer på mellemhøjt niveau

tom-pedersen

Tom Th. Pedersen

​Bestyrelsesmedlem

Chefkonsulent og fundraiser

Organisation​

Generalforsamlingen er Landsforeningen Talentspejdernes øverste myndighed, hvor der vælges en bestyrelse.

Bestyrelsen i Landsforeningen Talentspejderne skal bestå af minimum 3 og maksimum 9 medlemmer, hvoraf op til 4 bestyrelsesmedlemmer, om muligt, bør være repræsentanter fra lokalforeningerne. I Landssekretariatet er der ansat en chefkonsulent, der er født medlem af bestyrelsen. Det samme kan en medarbejderrepræsentant være, hvis medarbejderne ønsker dette.

Bestyrelsen er ansvarlig for udviklingen af koncept og driften af Landsforeningen Talentspejdernes Landssekretariat.

Landssekretariatet indgår partnerskabsaftaler med kommunerne, samt støtter og servicerer lokalforeningerne i deres arbejde. Det er Landssekretariatet som har ansvaret med at rekruttere, supervisere og servicere de lokale mentorer og ungeforløb.

I dag er der fire lokalforeninger i Danmark. Det er i Favrskov, Randers, Hedensted og Kerteminde Kommune. Målet er at få en lokalforening i alle landets kommuner.

Lokalforeningerne er selvstændige juridiske enheder med egne vedtægter, og medlemmer som følger Landsforeningens koncept.

Medlemmerne i lokalforeningerne er forpligtede til at betale det på Landsforeningen Talentspejdernes generalforsamling vedtagne kontingent. For nuværende er det gratis at være medlem, dog betaler virksomheder kr. 1.500,- for et medlemskab. Femogtyve procent af den indkomne kontingentbetaling fra medlemmerne sendes videre til Landssekretariatets for at dække udgifterne til drift.​

Talentspejderne er en non-profit organisation, der driver virksomhed gennem en kombination af frivillige mentorer og bevillinger fra fonde, private sponsorer og kommunal betaling for de gennemførte mentorforløb.

Foreningen er uafhængig af partipolitiske og religiøse interesser.

Dygtige medarbejdere

​Alle medarbejdere i Landsforeningen Talentspejderne er selv dygtige medarbejdere med flere talenter. 

Du kan møde disse og vores bestyrelse her.

Ring: 25 77 86 46

​Åbent hverdage mellem 08.00 – 16.00.

Du er også velkommen til at sende os en mail:

kontakt@talentspejderne.org 

Landsforeningen Talentspejderne

CVR: 34102066

Koglevej 36, 8960 Randers SØ

Klik her for rutevejledning

Hovedsponsor​

logo-coolunite

white-facebook-fill2