Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Virksomheder der tager et socialt ansvar

​Landsforeningen Talentspejdernes primære kilde til at finde frivillige talentspejdere til vores unge er social ansvarlige virksomheder. Virksomhedernes motiv til at indgå et samarbejde med os er forskellige.

I nogle tilfælde skyldtes det, at der i virksomheder sidder et bestyrelsesmedlem, en direktør eller en leder, som har en brændende hjerte for at hjælpe udsatte gruppe. 

​I andre virksomheder handler det om virksomhedens lovmæssige forpligtigelse eller det kan være deres ”corporate brand” dvs. hvordan andre opfatter virksomhedens kerneværdier, historie, resultater samt ledelse og styring.

​CSR

CSR - Corporate Social Responsibility - er et voksende konkurrenceparameter i dansk erhvervsliv for både små og store virksomheder. CSR handler om, at virksomheder agerer samfundsmæssigt ansvarligt ved at tage hensyn til f.eks. menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø og klima.

Den officielle definition af CSR dækkede i mange år over de samfundsgavnlige aktiviteter, som virksomhederne frivilligt påtog sig, og som rakte udover compliance – det vil sige udover virksomhedens lovmæssige forpligtelser. I dag dækker CSR ofte både over virksomhedernes efterlevelse af frivillige initiativer og nationale lovkrav. For mange virksomheder er samfundsansvaret også forretningsdrevet, hvilket vil sige, at det er en del af virksomhedens kerneforretning og altså ikke ses som noget adskilt fra forretningen.

I Danmark er det frivilligt for virksomhederne, om de vil arbejde med CSR eller samfundsansvar, men siden 2009 har de største danske virksomheder været forpligtet til at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar, jf. §99a i årsregnskabsloven. Virksomhederne skal rapportere om deres aktiviteter i forhold til en række indsatsområder, blandt andet miljø og klimaforhold, sociale forhold og medarbejderforhold, respekt for menneske- og arbejdsrettigheder, anti-korruption og bestikkelse. Hvis en virksomhed ikke har noget at redegøre for på et område, skal man efter et såkaldt ’følg eller forklar-princip’ begrunde hvorfor.

ESG

ESG står for ’Environmental, Social og Governance’ og dækker over væsentlig information om en virksomhed indenfor miljø og klima, virksomhedens sociale / samfundsmæssige påvirkning og den generelle styring af virksomheden (governance). ESG-data er de ikke-finansielle data, som investorer og analytikere i stigende grad efterspørger, når de skal vurdere et selskabs evne til værdiskabelse og langsigtede vækstmuligheder. 

I dag findes der ikke én fælles standard for, hvad en virksomhed bør rapportere på, når det kommer til ESG, eller hvad en investor som minimum bør tage i betragtning, når et selskab skal værdiansættes. Men det er formodentlig på vej. I EU er den såkaldte taksonomiforordning og den fornyede strategi for bæredygtige investeringer i proces, og det vil fundamentalt påvirke de krav, som investorer vil komme til at rette imod virksomhederne om klima- og miljødata. Og dén udvikling vil formentlig smitte af på de øvrige datakrav indenfor ’Social’ og ’Governance’.

Landsforeningen Talentspejderne er en del af Danske Banks frivillighedsprogram ”Time to Give” og indgår således i bankens ESG regnskab, som du kan finde et eksempel på her.

Corporate volunteering-modellen

En model for et samarbejde med os kunne være ”Corporate volunteering-modellen”, der går ud på at virksomheden giver medarbejderen fri til at lave frivilligt socialt arbejde i 45 min. pr. uge i en aftalt periode (24 møder). 

Medarbejderen forpligter sig til gengæld til at bruge tilsvarende af sin fritid. Talentspejderkurset som varer én dag, giver virksomheden medarbejderen fri til. Alle typer af virksomheder kan deltage. Som virksomhedsejer, leder eller afdelingsleder kan man naturligvis også selv stille sig til rådighed som talentspejder.

Vi uddanner og certificerer alle talentspejdere gennem et særligt tilrettelagt talentspejderkursus på en dag.

Talentprogrammet er udviklet i samarbejde med nogle af landets førende læringseksperter. Du kan læse om vores program her.

Gratis lederuddannelse

Vi blev bevidste om, at der for hvert ledertalent er en direkte reference ind i vores Talentprogram. Så når den frivillige mentor undersøger og træner den unge mentee’s talent, får mentoren både indsigt i mentee’s talent – og samtidig mulighed for at få indsigt i sit eget ledertalent.

Du kan læse mere om vores gratis lederuddannelse her:​​

​Eksempler på virksomheder,
​der har stillet medarbejdere til rådighed som mentorer i vores talentprogram:

Alle unge har evner og talenter

Talentspejderne har i samarbejde med landets førende læringseksperter udviklet et banebrydende talentprogram for unge i 7. - 9. klasser, der har behov for en god rollemodel.

Fokus på evner og talenter for de 12 - 25 årige

Et banebrydende talentprogram

Corporate volunteering

Socialt ansvar med mening​

Et plus på den personlige bundlinje​

Ring: 25 77 86 46

​Åbent hverdage mellem 08.00 – 16.00.

Du er også velkommen til at sende os en mail:

kontakt@talentspejderne.org 

Landsforeningen Talentspejderne

CVR: 34102066

Koglevej 36, 8960 Randers SØ

Klik her for rutevejledning

Hovedsponsor​

tuborg-logo

white-facebook-fill2