Om os

Sekretariatschef: Tom Thinggaard Pedersen, Konsulent Fyn: Maibritt Henning Bajric, Konsulent Sjælland:  Pia Agerskov, Konsulent Vestjylland: Marlene Damgaard, Konsulent: Frede Bräuner.

Talentspejderne har en stærk tro på, at vi alle
har evner og talenter

Mentorer er rollemodeller, der anerkender unge

Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig, upolitisk og ikke religiøs, humanitær organisation, som støtter unge skoleelever i at se og udvikle deres evner og talenter. De unge er mellem 12-15 år og går i 7., 8. eller 9. klasse.

Det helt særlige ved Talentspejderne er en stærk tro på, at vi alle har evner og talenter. Egenskaber, som vi bedst ser og udfolder, hvis vi har et stærkt netværk, der anerkender os, som dem vi er. Talentspejderne er mentorer, som har lyst, overskud og ressourcer til at give noget til andre. Rollemodeller, der anerkender unge, som de er – og hjælper dem med at se og udfolde deres evner og talenter.

Mentorerne er selvstændige erhvervsdrivende, ledere eller fastansatte i virksomheder. De udfører et stykke frivilligt arbejde, og er de ansat i en virksomhed, betaler virksomheden for halvdelen af den tid, de bruger sammen med den unge. Mødet mellem mentoren og den unge foregår altid på virksomheden og varer godt halvanden time pr. gang.

Mentorprogrammet

Vores mentorforløb er bygget op omkring et gennemarbejdet program, der er udviklet i samarbejde med nogle af landets førende læringseksperter. Programmet hjælper børn og unge til i højere grad at finde og bruge deres læringsstile, intelligenser og personlige karakterstyrker. Gennem test, opgaver og succeshistorier motiverer vi unge til at gå videre.

Med ønsket om at bidrage til, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, har vi som en del af programmet stort fokus på, at børn og unge udvikler kompetencer inden for uddannelsesparathedens fire søjler: Motivation samt faglige, sociale og personlige forudsætninger.

Mentorer er rollemodeller, der anerkender unge

Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig, upolitisk og ikke religiøs, humanitær organisation, som støtter unge skoleelever i at se og udvikle deres evner og talenter. De unge er mellem 12-15 år og går i 7., 8. eller 9. klasse.

Det helt særlige ved Talentspejderne er en stærk tro på, at vi alle har evner og talenter. Egenskaber, som vi bedst ser og udfolder, hvis vi har et stærkt netværk, der anerkender os, som dem vi er. Talentspejderne er mentorer, som har lyst, overskud og ressourcer til at give noget til andre. Rollemodeller, der anerkender unge, som de er – og hjælper dem med at se og udfolde deres evner og talenter.

Mentorerne er selvstændige erhvervsdrivende, ledere eller fastansatte i virksomheder. De udfører et stykke frivilligt arbejde, og er de ansat i en virksomhed, betaler virksomheden for halvdelen af den tid, de bruger sammen med den unge. Mødet mellem mentoren og den unge foregår altid på virksomheden og varer godt halvanden time pr. gang.

Mentorprogrammet

Vores mentorforløb er bygget op omkring et gennemarbejdet program, der er udviklet i samarbejde med nogle af landets førende læringseksperter. Programmet hjælper børn og unge til i højere grad at finde og bruge deres læringsstile, intelligenser og personlige karakterstyrker. Gennem test, opgaver og succeshistorier motiverer vi unge til at gå videre.

Med ønsket om at bidrage til, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, har vi som en del af programmet stort fokus på, at børn og unge udvikler kompetencer inden for uddannelsesparathedens fire søjler: Motivation samt faglige, sociale og personlige forudsætninger.

Fagligt stærkt koncept

Talentspejdernes koncept og mentorprogram er udviklet i samarbejde med en række af landets førende eksperter:

 

Helle Fisker


Helle Fisker er pædagogisk udviklingskonsulent, forfatter, foredragsholder og sparringspartner i konkrete udviklingsprojekter. Helle Fisker initierer, udvikler og gennemfører kompetenceudviklingsforløb for bl.a. pædagoger, speciallærere, lærere i folkeskolen og lærere på ungdomsuddannelserne.

Helle Fisker arbejder fortrinsvis med positiv psykologi, læringsstile og de mange intelligenser. Helle er uddannet lærer, har en Master i læreprocesser(MLP), en uddannelse inden for personaleudvikling (HRD), er psykoterapeut (EIP) og læringsstilsekspert.
Alle er gode til noget. Med positiv psykologi får lærere og elever et sprog, hvormed de kan fokusere på de stærke sider…

Svend Erik Schmidt


Svend Erik Schmidt er en af landets førende og bedst kendte læringsstilseksperter og var også faglig konsulent og idémand bag TV2-serien PLAN B. Og arbejder pt. på nye TV-projekter.

Svend Erik Schmidt har skrevet flere bøger om læring f.eks. bogen “Læringsstil” (Munksgaard 2011), som han har skrevet sammen med en af Verdens førende forskere i læringsstile, Lena Boström, der sætter en ny standard for læring i et bredere skandinavisk perspektiv.
Mange elever laver lektier mere af pligt end af lyst. Forskning viser, at elever lærer mest, når de har lyst til at lære. Det er derfor vigtigt at skabe sammenhæng imellem krav til læring og lyst til læring.

Frede Bräuner


Frede Bräuner blev uddannet folkeskolelærer 1983 og arbejdede i folkeskolen frem til 1985, hvor han blev ansat i Heltidsundervisningen under Århus Ungdomsskole.

Han har gennem alle årene beskæftiget sig med sammenhængen mellem kost, adfærd og indlæringsevne og iværksatte i 1997-98 sammen med kolleger obligatorisk madordning på skolen.

Siden 1998 har han deltaget i den offentlige debat om emnet gennem radio og tv, avisartikler, foredrag mv. I 2002 udgav Frede Bräuner bogen” Kost – adfærd – indlæringsevne”, der i 2010 udkom i 5. udgave.

Vil du være dum, så spis Slik! Vil du være klog så spis sundt!

Jan Tønnesvang


Cand Psych, Ph.d., Professor på Psykologisk Institut Århus Universitet, hvor han er leder af Forskningsenheden for Integrativ Psykologi og af Netværk for Integrativ Selvpædagogik.

Han arbejder med en helhedsforståelse af børn og unges dannelsesprocesser og har særlig gjort sig bemærket gennem sit arbejde med Psykologisk Ilt, Kvalificeret Selvbestemmelse og Livsmotivation i pædagogisk praksis.

Jan Tønnesvang har bl.a. bøgerne: ”Selvet i pædagogikken” (2002) og ”Skolen som vitaliseringsmiljø for dannelse, identitet og fællesskab” (2009). Hans bog ”Psykologisk Ilt i Pædagogisk og Organisatorisk Arbejde” udkom i 2012.

Barnet har brug for at blive set og anerkendt som den unikke person det er. Derfor skal vi tage afsæt i barnets særlige forudsætninger.

Ann Elisabeth Knudsen


Ann E. Knudsen er uddannet cand. mag. og er lektor i dansk og psykologi. Allerede mens hun læste psykologi på universitetet, var neuropsykologi og hjerneforskning hendes hovedinteresse. Særligt hjernens udvikling og funktion har siden været hendes arbejdsfelt.
Ann E. Knudsen har bl.a. skrevet bøgerne "Seje drenge og superseje piger" (2007), "Hallo - er der hul igennem? Dit barns hjerne 0-18 år" (2008) og "Hvor svært kan det være" (2012).
Overgangen fra barn til voksen kræver en ombygning af hjernen. Den periode kalder vi også for ungdommen. Her bliver vores voksne identitet grundlagt.

Organisationen

Generalforsamlingen er Landsforeningen Talentspejdernes øverste myndighed, hvor der vælges en bestyrelse. Alle i bestyrelsen er frivillige og modtager ikke honorar eller løn.

Bestyrelsen i Landsforeningen Talentspejderne skal bestå af minimum 3 og maksimum 7 medlemmer, hvoraf op til 4 bestyrelsesmedlemmer skal vælges som repræsentanter for fire forskellige lokalforeninger, og op til tre medlemmer skal vælges efter indstilling fra Landsforeningens eksisterende bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for udviklingen af koncept og driften af Landsforeningen Talentspejdernes Landssekretariat. I Landssekretariatet er der ansat en leder.

Landssekretariatet indgår partnerskabsaftaler med kommunerne, samt støtter og servicerer lokalforeningerne i deres arbejde. Hvis der ikke er en lokalforening i en kommune, er det Landssekretariatet som har ansvaret for at supervisere og servicere de lokale mentorer og unge.

I dag er der tre lokalforeninger i Danmark. Det er i Favrskov, Randers og Ballerup kommune. Målet er at få en lokalforening i alle landets kommuner.

Lokalforeningerne er selvstændige juridiske enheder med egne vedtægter, og medlemmer som følger Landsforeningens koncept.

Medlemmerne i lokalforeningerne er forpligtede til at betale det på Landsforeningen Talentspejdernes generalforsamling vedtagne kontingent. Femogtyve procent af den indkomne kontingentbetaling fra medlemmerne sendes videre til Landssekretariatets for at dække udgifterne til drift. I hver kommune er der tilknyttet en Seniormentor, som superviserer og servicerer de lokale mentorer og unge.

Bestyrelsen