5-årig partnerskabsaftale med Silkeborg Kommune

Partnerskabsaftale med Næstved Kommune
June 15, 2019
Ilyas gik fra uegnet til en plads i gymnasiet.
January 7, 2020

5-årig partnerskabsaftale med Silkeborg Kommune

Landsforeningen Talentspejderne har pr. 1. august 2019 indgået en 5-årig partnerskabsaftale om talentspejderforløb for min. 100 af kommunens elever i 8.-9. klasse, som er vurderet ”ikke uddannelsesparat”. I de næste måneder vil vi gøre en massiv indsats i Silkeborg kommune for at finde nye frivillige.