Mentor

Vil du være rollemodel for en ung?

Som mentor eller talentspejder i Landsforeningen Talentspejderne er du rollemodel for et ungt menneske, som du hjælper med til at udfolde sine evner og talenter.

Når du er mentor alias talentspejder

Målet er, at den unge skal udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at kunne starte på en uddannelse. Vi sørger for, at du bliver klædt på til opgaven og får de nødvendige redskaber. Du bidrager med lyst, overskud og ressourcer til at give noget til andre – og er klar til at få mindst lige så meget tilbage.

Alle vores talentspejdere arbejder med et særligt udviklet talentprogram, hvor du bl.a. hjælper den unge til at blive bevidst om sine læringsstile, intelligenser og karakterstyrker. Programmet er udviklet i samarbejde med nogle af landets førende læringseksperter og er afprøvet af mere end 500 mentorer.

Hvem kan blive mentor hos Landsforeningen Talentspejderne:

Vores mentorer har mange forskellige typer af baggrund. Det afgørende er, at du selv har erfaring med uddannelse/job, som du kan give videre, idet du fungerer som en rollemodel for din mentee.
Og vigtigt er det selvfølgelig også, at du som frivillig i Talentspejderne skal have en stærk tro på, at alle mennesker har evner og talenter og at du har lyst til at ”spejde” efter dem hos den unge.

Eksempler på din baggrund:

  • Virksomhedsejer
  • Medarbejder
    Måske kan du lave en aftale med din virksomhed om at bruge noget af din arbejdstid til det frivillige arbejde.
  • Iværksætter
  • Efterlønsmodtager
  • Pensionist
  • Studerende (vi har bl.a. en aftale med VIA Aarhus)
  • Jobsøgende (mellem to jobs)

Din gevinst

Ligesom vi mennesker har behov for kærlighed, støtte og anerkendelse, har vi også behov for at være noget for andre. Det er du som talentspejder. Det er en udviklende og lærerig proces, hvor du lærer meget om dig sig selv og andre mennesker. Du udvikler evner og færdigheder, som du kan bruge på andre områder af dit liv og får brugt sider af dig selv, end dem du plejer. Samtidig viser din virksomhed social ansvarlighed ved at lade en ansat være talentspejder.

Læs mere

Visitation og uddannelse

Som frivillig hos Talentspejderne bliver du visiteret ved at udfylde et ansøgningsskema indhente og aflevere straffeattest og børneattest. Du er nu klar til et gratis talentspejdekursus af én dags varighed. Kurset giver dig viden om rollen som talentspejder, målgruppen og du bliver undervist i at bruge de værktøjer, du skal benytte ved dine 24 møder med den unge.

Vil du være mentor/talentspejder?

KONTAKT OS, det er ganske uforpligtende. Find den konsulent der dækker dit område her.

En talentspejder udtaler sig...

Vi gør en forskel...

Det føles meningsfuldt at bruge sin erhvervserfaring til at styrke elevens selvtillid, få større selvindsigt og navigere i deres liv med fokus på uddannelse. Eleven bliver hjulpet til at få fornyet mod og lyst til at lære, at påtage sig nye udfordringer og styrke sit gå-på-mod.

Janet Cloos, Nordic Foundation Leader, IBM Holte

Vil du være Mentor/Talentspejder? KONTAKT OS, det er ganske uforpligtende.


Få en snak med den konsulent, der dækker dit område.
Tryk her

Se en video

Mentor/talentspejder

Se hvorfor vores frivillige talentspejdere er trygge ved at bruge talentprogrammet.