Mentor

Vil du være en god rollemodel?

Som mentor i Landsforeningen Talentspejderne er du rollemodel for et ungt menneske, som du hjælper med til at udfolde sine evner og talenter. En mentor kalder vi også en Talentspejder.

Når du er mentor

Målet er, at den unge skal udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at kunne starte på en uddannelse. Vi sørger for, at du bliver klædt på til opgaven og får de nødvendige redskaber. Du bidrager med lyst, overskud og ressourcer til at give noget til andre – og er klar til at få mindst lige så meget tilbage.

Alle vores mentorer arbejder med et særligt udviklet mentorprogram, hvor du bl.a. hjælper den unge til at blive bevidst om sine læringsstile, intelligenser og karakterstyrker. Programmet er udviklet i samarbejde med nogle af landets førende læringseksperter og er afprøvet af mere end 200 mentorer. For at blive mentor skal du have en uddannelse, og det er primært medarbejdere på virksomheder, som kan få fri til at lave frivilligt socialt arbejde, der kan blive mentorer i Talentspejderne. I områder hvor der ikke er virksomheder bruger vi også efterlønnere og pensionister.Som mentor i Talentspejderne må du, have en stærk tro på, at alle mennesker har evner og talenter og have lyst til at ”spejde” efter dem hos den unge.

Din gevinst

Ligesom vi mennesker har behov for kærlighed, støtte og anerkendelse, har vi også behov for at være noget for andre. Det er du som mentor. Det er en udviklende og lærerig proces, hvor du lærer meget om dig sig selv og andre mennesker. Du udvikler evner og færdigheder, som du kan bruge på andre områder af dit liv og får brugt sider af dig selv, end dem du plejer. Samtidig viser din virksomhed social ansvarlighed ved at lade en ansat være mentor

Læs mere

Vil du være Mentor/Talentspejder?

KONTAKT OS, det er ganske uforpligtende.  Få en snak med Jylland - Marlene Damgaard på 2393 9030, Fyn - Maibritt Henning Bajric på 6155 5010, Sjælland Pia Agerskov på 6122 6010.

Visitation og uddannelse

Som mentor hos Talentspejderne bliver du visiteret ved at udfylde et ansøgningsskema indhente og aflevere straffeattest og børneattest. Du er nu klar til et gratis mentorkursus af en  dags varighed. Kurset giver dig viden om mentorrollen, målgruppen og hvor du bliver undervist i at bruge de værktøjer, du skal benytte ved dine 24 møder med den unge.
Kommende mentorkurser Q1 2018 er alle afholdt. Q2 018: Ballerup 26/6 og Flere følger snarest.

En mentor udtaler sig...

Vi gør en forskel...

Det føles meningsfuldt at bruge sin erhvervserfaring til at styrke elevens selvtillid, få større selvindsigt og navigere i deres liv med fokus på uddannelse. Eleven bliver hjulpet til at få fornyet mod og lyst til at lære, at påtage sig nye udfordringer og styrke sit gå-på-mod.

Janet Cloos, Nordic Foundation Leader, IBM Holte

Vil du være Mentor/Talentspejder? KONTAKT OS, det er ganske uforpligtende.


Få en snak med Jylland - Marlene Damgaard på 2393 9030, Fyn - Maibritt Henning Bajric på 6155 5010, Sjælland Annette Raunsholt på 6122 6010.

Se en video

Mentor

Se hvorfor vores frivillige mentorer er trygge ved Talentspejdernes mentorprogram.