Partnerskabsaftale med Lemvig kommune

Bevilling fra Det Obelske Familiefond
September 28, 2016
Partnerskabsaftale med Rødovre kommune
April 20, 2017

Partnerskabsaftale med Lemvig kommune

Landsforeningen Talentspejderne har indgået partnerskabsaftale med Lemvig kommune.