Partnerskabsaftale med Randers kommune

Partnerskabsaftale med Hedensted kommune
april 12, 2016
Partnerskabsaftale med Kerteminde kommune
juni 13, 2016

Partnerskabsaftale med Randers kommune

Landsforeningen Talentspejderne har indgået partnerskabsaftale med Randers kommune.