Partnerskabsaftale med Randers kommune

Partnerskabsaftale med Hedensted kommune
April 12, 2016
Partnerskabsaftale med Kerteminde kommune
June 13, 2016

Partnerskabsaftale med Randers kommune

Landsforeningen Talentspejderne har indgået partnerskabsaftale med Randers kommune.