Talentspejderne modtager 300.000,- fra Tips – og Lottopuljen

Talentspejderne har modtaget støtte fra Socialministeriets satspulje
June 17, 2015
partnerskabsaftale med Herning kommune.
October 17, 2015

Talentspejderne modtager 300.000,- fra Tips – og Lottopuljen

Landsforeningen Talentspejderne har modtaget et tilskud på kr. 300.000,- fra Tips – og Lottopuljen til særlige sociale formål” til udvikling af projekt ”Seniorer som talentspejdere”. Beløbet skal bruges til udvikle metoder for rekruttering af frivillige mentorer blandt efterlønnere og pensionister i områder, hvor der ikke er virksomheder som kan stille mentorer til rådighed.